AASIAN YSTÄVÄT ry

tarjoaa näillä sivuilla tietoa, uutisia ja tausta-aineistoja Aasian alueen poliittisista,
kulttuurisista, taloudellisista, ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksistä.

Yhdistyksen näkemyksen mukaan yleisessä tiedonvälityksessä on liian vähän asiallista tietoa ja uutisia Aasiasta, johtuen ilmeisesti siitä, että se koetaan kaukaiseksi ja tuntemattomaksi maanosaksi. Tätä puutetta osaltaan korjaamaan on nämä nettisivut.

Nettisivuja ylläpitää Aasian ystävät ry, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen jäseneneksi pääseminen perustuu asiantuntemukseen
ja suosituksiin. Yhdistyksen tarkempi esittely on osiossa Yhdistys.